Algemene voorwaardenArtikel 1. Nederlands recht
1.1 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden schriftelijk.
1.3 Ermisa is een initiatief, handelsnaam en webwinkel van Ermisa VOF ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 39055601. 

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.
2.2 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt Ermisa het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd / bevestigd.
De door u bestelde fiets(en) word(t)(en) niet door Ermisa rijklaar afgeleverd. 
Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

Artikel 3. Product
De door u bestelde fiets(en) word(t)(en) door Ermisa niet rijklaar afgeleverd. 
Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
3.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW, waarbij tevens de opsplitsing wordt weergegeven tussen de verkoopprijs en BTW.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden. Op het moment dat de betaling is bijgeschreven op de rekening van Ermisa, worden de producten opgestuurd. Betalen kan door middel van bank / giro. Betaling via PIN stellen we erg op prijs. Betaling bij aflevering bij u thuis (rembours) is helaas niet mogelijk.

Artikel 5. Levering
5.1 Indien u het product op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij het product bij u (laten) bezorgen.
5.2 De fiets(en) en/of accessoire(s) kunnen ook door de koper – op de afhaallocatie, aan de Evenaar 198 te Almere-Buiten worden opgehaald. Hiermee vervallen uiteraard de verzendkosten. Voor de tijden waarop dit mogelijk is, raadpleegt de koper de website.

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht
Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Ermisa verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie, aansprakelijkheid en reclames.
Ermisa hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd in onze winkel / werkplaats aan de Evenaar 198 te Almere. Op dit adres kunt u tevens terecht voor alle andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw fiets. De winkel / werkplaats is van dinsdag tot en met zaterdag geopend. Op maandag zijn we gesloten.
Onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien de voorraad op is, verloopt daarmee tevens de aanbieding

Artikel 8. Wet kopen op afstand
Uiteraard staat Ermisa achter de Wet Kopen op Afstand. 
De consument heeft bij het doen van aankopen via Internet recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. 
Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct bij ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo snel mogelijk terug op uw rekening.

Artikel 9. Uitsluitingen
In geval er sprake is van overmacht (het valt ons niet aan te rekenen dat we een verplichting niet na hebben kunnen komen), behoudt Ermisa zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

Artikel 10. Bijzondere bepalingen
Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en /of plaatsingsfouten.
Ermisa heeft het recht om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 10% van het aankoopbedrag.